• Βλέπεις Ανάγκη,
  • Καλύπτεις Ανάγκη!

Ασφάλειες

Αυτοκίνητων

Στους πελάτες μας παρέχονται συνεχείς συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο για ατυχήματα, όσο και για την έκδοση πράσινων καρτών, την αλλαγή (προσθήκη-αφαίρεση) καλύψεων, αλλά και την διαφοροποίησ& ...

Περισσότερα

Ζωής

Οι οικογενειακές ασφάλειες ζωής που σας παρέχουμε εξασφαλίζουν στα αγαπημένα σας πρόσωπα την ποιότητα ζωής τους, όπως τους την εξασφαλίζατε εν ζωή, με την καταβολή μηνιαίου εισοδήματος ώ ...

Περισσότερα

Υγείας

Η υγεία σας είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της ζωής σας. Οι συνέπειες από την απώλειά της δεν είναι μόνο ο φυσικός, άδικος πόνος αλλά και το άγχος, η αγωνία για την αντιμετώπιση των εξόδων που χρειάζονται για την αποκατάστασή της. Αυτό που επιθυμείτε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές είναι η άμεση και ανθρώπινη αντιμετώπιση στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον και η οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των εξόδων που θα χρειαστεί να πληρωθούν. Για το πιο πολύτιμο αγαθό, για την υγεία σας, έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο πακετων ασφάλειας υγείας με ...

Περισσότερα

Αστική Ευθύνη

Είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, να αποκαταστήσει τη ζημιά ή σωματική βλάβη που προκάλεσε, με πράξη, εξ αμελείας του ή από παράλειψή του, σε τρίτους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ασφαλιστικών προγραμμάτων, που να καλύπτουν ακριβώς αυτή την υποχρέωση αποκατάστασης της ζημιάς των τρίτων. Για το λόγο αυτό το γραφειο μας παρέχει ένα σύνολο ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές ...

Περισσότερα

Νομική Προστασία

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι οι γρήγοροι ρυθμοί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής εγκυμονεί κινδύνους. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος, την κατάλληλη στιγμή, με την απαραίτητη γνώση και την σωστή καθοδήγηση, να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Χρειάζεται δηλαδή άμεση νομική στήριξη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα νομικά προβλήματα. Πολύ περισσότερα χρειάζεται την οικονομική στήριξη για να τα επιλύσει. Δηλαδή χρειάζεται την Νομική Προστασία μας. ...

Περισσότερα

Πυρός Κατοικιών

Οι ασφαλιστικες μας σας προσφέρουν σύγχρονα και πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα για την ασφάλιση της κατοικίας, του γραφείου ή του καταστήματός σας καθώς και του περιεχομένου του&sigm ...

Περισσότερα

Πρόστιμο 250 ευρώ στον κάτοχο ανασφάλιστου οχήματος

Πρόστιμο 250 ευρώ στον κάτοχο ανασφάλιστου οχήματος .Σε δημόσια διαβούλευση είναι από χθες το σχέδιο νόμου «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που περιλαμ& ...

Περισσότερα

Ενοικιάσεις-Πιστοποιητικά

Σε σχέση με τις κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτω&n ...

Περισσότερα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6937013032
Τηλέφωνο γραφείου: 2321111366
Fax γραφείου: 2321111333

                          Developed by W3Cubix. Web Design & Development